Inazuma

Serie KATAN

Preis Filter inkl. Steuerung und integrierter Spülpumpe:
GT30: € 2.990,- inkl. MwSt
GT50: € 3.490,- inkl. MwSt
GT80: € 3.990,- inkl. MwSt
GT20 BioKompakt: € 2.990,- inkl. MwSt

Serie SEPTEM ohne integrierter Biokammer

Preis Filter inkl. Steuerung und integrierter Spülpumpe:
ITF-30: € 3.990,- inkl. MwSt
ITF-50: € 4.690,- inkl. MwSt
ITF-80: € 5.590,- inkl. MwSt
ITF-120: € 6.590,- inkl. MwSt
ITF-160: € 8.990,- inkl. MwSt
ITF-240: € 11.990- inkl. MwSt