Pumpen für Koi-Teich

Aquaforte O-Plus Vario regelbar, 10.000

Preis: € 199,- inkl. MwSt
Teichpumpen O-Plus Vario bei Koi and More

Aquaforte O-Plus Vario regelbar, 20.000

Preis: € 289,- inkl. MwSt
Teichpumpen O-Plus Vario bei Koi and More

Aquaforte DM-Vario regelbar, 10.000

Preis: € 199,- inkl. MwSt
Pumpen DM-Vario bei Koi and More

Aquaforte DM-Vario regelbar, 22.000s

Preis: € 279,- inkl. MwSt
Pumpen DM-Vario bei Koi and More

Aquaforte DM-Vario regelbar, 30.000s

Preis: € 425- inkl. MwSt
Pumpen DM-Vario bei Koi and More